Hayat Felsefemiz

“Ruhsal Bilincinizi Geliştirin…”

Doğanın kalbinden geldiğimiz için, bunun ne kadar önemli olduğunu yaşayarak hissediyoruz. Ruhsal bilincinizi geliştirmek ancak, beden, ruh ve zihin dengesi ile olur. Bu olduğunda 1 dakikalığına düşünür müsünüz “Hayatınız nasıl olur?” diye.


Güneşin enerjisini, sadece canlı guruplardan BİTKİLER yaşam enerjisine dönüştür ve bütün canlılar için olmazsa olmazdır. Besin piramidinin ilk temel zinciridir. Bitkilerin enerjisini yoğun bir şekilde aldığınızda beden, zihin ve ruh dengesinin doğal bütünsel şifaya geçmesidir. Bu yüzden “Doğadan Gelen Şifa” sloganımız ile sizlerleyiz.

Değerlerimiz

 Doğa Bilincine sahip olmak;
Doğa duyarlılığına sahip olmak , yaşadığımız ekosistemi tüm canlılar için yaşanabilir kılacak  faaliyetlerde bulunmak, geleceğe bırakacağımız mirası korumak 
    Farklılıklara Saygılı  olmak
Farklılıklara saygılı olmak ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürü geliştirmek, Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, düşünce farklılıklarında hiçbir ayrım gözetmemek, tüm insani değerlere saygılı olmak, Herhangi bir dini, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu veya propagandasını yapmamak,
    Yaşam Boyu Öğrenme ;
Bilimsellik ve araştırmanın ön planda olduğu, sürekli gelişimden yana olmak, sorgulayan, araştıran ve bilgiye dayalı eğitimi desteklemek, Gençlerimizin eğitimine bilgi yanında kültürel ve evrensel değerleri ekleyerek Yaşayarak ve yaşam boyu öğrenmeye inanmak ,
    Ekip Çalışması ;
Temel demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulcu ve katılımcılığı benimseyerek uygulamak, Defne&Doğa’nın yükü hepimizin yükü diyerek Hepimiz için hep birlikte anlayışını desteklemek
    Değişime ve yeniliğe açık ;
Yenilikçi, artı değer yaratan, çözüm odaklı olmak 
Güvenilir  olmak;
Bağımsız ve bağlantısız görev yapmak, Etik değerlere önem vererek  insan ve hizmet odaklı olmak, Toplumun temel değerlerini korumak, toplumsal yararı ön planda tutmak ve toplumsal sorunlara duyarlı olmak