Kimya, Atomların, moleküllerin ve iyonların davranışı, içinde yaşadığımız dünya türünü, şekil ve boyutlarımızı ve aldığımız nefesten, vücudumuzun çalışma sistemine kadar kısaca  maddeyi ve maddenin çevreyle olan ilişkisi inceleyen bilim dalıdır. Kimya, binlerce yıldır var olan bir bilimdir. M.Ö. 320 yıllarında Aristo’nun Simya çalışmalarına verdiği yönle Kimya alanındaki gelişmeler hız kazanmıştır.
Kimya, önceleri Simya ilmi ile aynı kabul edilirdi. Fakat Kimya, modern bilim araçlarının imkanlarıyla ortaya çıkarılan bir bilimdir. Kimya, maddenin yapısını ve davranışlarını inceler. Çevremizde birçok olay kimyasal tepkimeler sonucunda meydana gelmektedir.
Kimya hayatımızın her alanında bulunmaktadır. Canlıların hayatında Kimya, hayati bir öneme sahiptir. Çünkü canlılık faaliyetlerinin gerçekleşmesi de kimyasal tepkimelere bağlıdır.
 Kimya’nın günlük hayatımızdaki yeri ve önemi şu şekildedir:

*Bitkiler fotosentez yapar. Fotosentez kimyasal bir tepkimedir.
*Canlılar solunum yapar. Solunum kimyasal tepkimeler sayesinde gerçekleşir.
*Canlılar, ürer. Üreme, kimyasal tepkimeler sayesindedir.
*Canlılar, boşaltım yapar. Sindirim ve boşaltım kimyasal tepkimeler sayesindedir.
*Canlılar beslenir. Beslenme kimyasal tepkimeler sonucunda gerçekleşir.
*Mutfakta yemek yaparken kimyasal tepkimelerden yararlanırız.
*Evimizi boyarken, kimyasal tepkimeler sayesinde boyarız.
*Kullandığımız ilaçlar, vücudumuzda kimyasal tepkimeler sonucunda işe yarar.

Kimya hayatımızın her alanında vardır. Bilim ve teknik insanların hayatta kalmasını kolaylaştırır. Kimya ise her hayati meselede canlılığın devam etmesini sağlayan kanunlar içerir. Çevremizde bütün olaylar kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur.